RETURNING TO WORK

Back-to-the-office blues?

Από μια σειρά ερευνών, έχει διαπιστωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, εκφράζει ελάχιστα θετικές προοπτικές ζωής, συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων επιπέδων συναισθηματικής και κοινωνικής ευεξίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τραυματικό χαρακτήρα του COVID-19, τους συναφείς οικονομικούς περιορισμούς και την παρατεταμένη κοινωνική απομόνωση που βίωσαν πολλοί, ο αντίκτυπος της πανδημίας, αύξησε σημαντικά την εξάπλωση προβλημάτων συμπεριφορικής υγείας.

ACT NOW !

Οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τη συμπεριφορική και σωματική υγεία της Ομάδας τους, ώστε να συμβάλουν στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Η επένδυση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως εγγύηση για το μέλλον της εταιρείας, η οποία θα αποφέρει κοινωνικές και οικονομικές ανταμοιβές.
Κατά τη δημιουργία και τη βελτίωση των εργαλείων διαχείρισης της συμπεριφορικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται μια προσέγγιση σχεδιασμού με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ανάπτυξη εμπειριών που επιθυμεί το εργατικό δυναμικό.
TAKE 5 SIMPLE STEPS
To Design a Better Mental-health Future for a Stressed-out Workforce
Ανοίξτε τις διαύλους επικοινωνίας
1
Επιδείξτε αποφασιστικότητα από την κορυφή της ιεραρχίας και δώστε το παράδειγμα, ανακοινώνοντας ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19 και πέραν αυτής, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν το άγχος, οι ψυχικές ασθένειες και η επαγγελματική εξουθένωση.
Κατανοήστε και καλύψτε τις ανάγκες
2
Κατανοήστε τις επιπτώσεις της ψυχολογικής πίεσης, των ψυχικών ασθενειών και των διαταραχών λόγω πιθανής χρήσης ουσιών, στο εργατικό δυναμικό σας.
Αναγνωρίστε τα σημάδια δυσφορίας
3
Επενδύστε στην κατάρτιση για να εξοπλίσετε τους ηγέτες με τις δεξιότητες, τη γλώσσα και τους κανόνες υποστήριξης των συναδέλφων τους.
Διαθέστε τρόπους βοήθειας
4
Ξεκαθαρίστε ποιες επιλογές για την ψυχική υγεία είναι διαθέσιμες μέσω συγκεκριμένων υπηρεσιών.
«Αγκαλιάστε» και ενθαρρύνετε την αυτό-φροντίδα
5
Δημιουργήστε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, όπου όσοι αναζητούν θεραπεία και αυτό-φροντίδα θα υποστηρίζονται, η ανάρρωση θα αναγνωρίζεται και η κοινωνική επαφή θα αποτελεί προτεραιότητα.
Δεν θα είναι εύκολο, και δεν υπάρχει μία λύση για τα πάντα. Θα χρειαστεί να αποκτήσουμε ένα εντελώς νέο λεξιλόγιο σχετικά με την ψυχική υγεία, και πολλές εταιρίες θα πρέπει να προβούν σε εκτεταμένες διαρθρωτικές και πολιτιστικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά ακόμα και όταν οι προκλήσεις φαίνονται τεράστιες, ξέρουμε ότι μπορούμε να «ανεβάσουμε» ο ένας τον άλλον. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να το καταφέρετε!

PARTNER WITH US

today!

CREATE A WELLBEING CORPORATE CULTURE

Σήμερα, η σωματική ευεξία περιλαμβάνει πολλές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης, του ύπνου, του συνολικού τρόπου ζωής και των διατροφικών επιλογών. Για να ξεκινήσετε, προσδιορίστε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της εταιρείας σας. Στη συνέχεια, αποφασίστε το ποσό που είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε. Εμείς θα αντιστοιχίσουμε ένα μέρος της επένδυσής σας, θα προσφέρουμε αποκλειστικά οφέλη και θα αναλάβουμε την καθημερινή διαχείριση του εταιρικού προγράμματος σας.

FFREAK’S WELLNESS SOLUTIONS
TAILOR-MADE ACCORDING TO YOUR NEEDS:
  • Δημιουργήστε ένα WELCOME BACK KIT για τους εργαζόμενους
  • Καθιερώστε ένα NEWCOMER WELLBEING GIFT για τα νέα στελέχη
  • Καθιερώστε την έννοια του TEAM BUILDING
  • Ανταμείψτε την ομάδα σας με μία Εμπειρία Ευεξίας
  • Δώστε το παράδειγμα με ένα VIP Wellness Kit για Κορυφαία Στελέχη
  • Διδάξετε τις ομάδες σας την σημασία του Ύπνου
  • Στηρίξτε τις ομάδες σας με γνώσεις και λύσεις γύρω από τη Διατροφή
A STRONG TEAM MEANS A HEALTHY COMPANY!

Are you in?

Loading